GOIENA ALDIZKARIA

Debagoieneko doako aldizkaria

Zure negozioa gure orrietan ere egon daiteke.

Goiena aldizkaria eta honekin batera banatzen diren herri aldizkariak euskarri ezinbesteko bihurtu dira Debagoieneko profesional, denda, enpresa eta merkataritza etxeendako, batik bat, eta baita ibarrekoak ez direnendako.

Tamaina desberdinetako publizitate tarteak, koloretan eta zuri-beltzean, jartzeko aukera.