LEGE-INFORMAZIOA: informazioaren gizarteko eta merkataritza
elektronikoko zerbitzuei buruzko Legea

Informazioaren Gizarteko eta Merkataritza Elektronikoko zerbitzuei buruzko
34/2002 Legeak (aurrerantzean IGMEZL) aurreikusten dituen betebeharrei
jarraikiz, honako hau adierazten du GOIENA KOMUNIKAZIO TALDEA KOOP
ELK. (e)k: www.goienakomunikaziozerbitzuak.eus domeinua F20704375
zenbakidun IFK eta helbidea OTALORA LIZENTZIADUNA 31, 20500
ARRASATE ( GIPUZKOA )duen GOIENA KOMUNIKAZIO TALDEA KOOP ELK
ren jabetzapekoa dela.

GOIENA KOMUNIKAZIO TALDEA KOOP ELK(e)k ezin du bere gain hartu bere
orrialdeetan agertutako informazioaren erabilera okerraren, desegokiaren
edo ez-legezkoaren ondoriozko erantzukizunik.

Legeak ezarritako mugekin, GOIENA KOMUNIKAZIO TALDEA KOOP ELK(e)k
ez du bere gain hartuko Interneteko orrietan jasotzen diren datuen edo
informazioen egiazkotasunik, osotasunik, gaurkotasunik eta zehaztasunik
ezaren ondoriozko erantzukizunik. GOIENA KOMUNIKAZIO TALDEA KOOP
ELK(r)en Interneteko orrietako edukia eta informazioa euren lanbiderako
behar bezala kualifikatuta dauden profesionalek landutakoak dira. Hala ere,
edukiek eta informazioak ez dute aipatutakoa lotzen, eta ez dira inolako
iritzi edo legezko aholkurik; izan ere, informatzeko eta hedapenerako soilik
eskaintzeko den zerbitzua da.

GOIENA KOMUNIKAZIO TALDEA KOOP ELK(r)en Internet orriek beste gune
batzuetarako estekak eduki ditzakete. Beraz, hirugarrenen orrietan ager
daitekeen edukiagatiko erantzukizunik ezin du bere gain hartu. Webgune
honetan dauden testu, irudi, soinu, animazio, software eta gainerako eduki
guztiak GOIENA KOMUNIKAZIO TALDEA KOOP ELKrenak edo haren
lizentziadunenak dira. Edozein transmisio, banaketa, lagapen,
erreprodukzio, biltegiratze edo komunikazio publikoko ekintzak, osorik
nahiz zati batean izan, GOIENA KOMUNIKAZIO TALDEA KOOP ELKren beren
beregiko baimena behar du.

DATU PERTSONALEN BABESA

Datu Pertsonalen Babeserako araudiaren arabera, idatzi honen bidez
emandako datu pertsonalak KONTAKTUAK izeneko fitxategian jasotzeko
adostasuna ematen da, zeinaren arduraduna GOIENA KOMUNIKAZIO
TALDEA KOOP ELKden, OTALORA LIZENTZIADUNA 31, 20500 ARRASATE (
GIPUZKOA )helbideaz.

Tratamendu honen helburua posta elektronikoaren eta kontaktuen
agendaren kudeaketa eta kontrola. Datu hauek ez dira hirugarren pertsonei
helaraziko eta jasoak izan diren helburuarentzat soilik beharrezko edota
legezko diren bitartean gordeko dira.

Edonolan ere baimen honen ezeztatzea adierazteko aukera egongo da, eta
baita datu horiek atzitzeko, aldatzeko, ezerezteko, aurka egiteko,
tratamendua mugatzeko eta eramangarritasun eskubideak erabili ahalko
dira. Eskubide hauen erabilera egiteko eskaerak OTALORA
LIZENTZIADUNA 31, 20500 ARRASATE (GIPUZKOA) edo
datuenbabesa@goiena.eus helbideetan burutu beharko dira.

JABEGO INTELEKTUALA ETA INDUSTRIAL

Webgune hau GOIENA KOMUNIKAZIO TALDEA KOOP ELKren jabetzapekoa
da. Webgune honen, bertako orrien, pantailen, bertako informazioaren,
itxuraren eta diseinuaren eta bertatik GOIENA KOMUNIKAZIO TALDEA
KOOP ELKren sozietate atxiki eta/edo haren mendekoen edozein
webguneetara zehaztutako hiperestekaren jabego intelektualeko
eskubideak, eta ustiaketa eta erreprodukzio eskubideak haren jabegoak
dira, eta ez beste inorenak, beren beregi beste zerbait adierazten ez bada.
Webgune honetan agertzen edo eskaintzen den edozein izendapen, diseinu
eta/edo logotipo, produktu edo zerbitzu GOIENA KOMUNIKAZIO TALDEA
KOOP ELK(e)k, berari atxikitako edo/eta bere mendeko sozietateek edo
hirugarrenek behar bezala erregistraturiko markak dira.

Marka horiek bere legezko titularrak ez diren beste pertsona batzuek behar
ez bezala eta beren beregiko baimenik gabe erabiltzea salaketa baten xede
izan daiteke, eta Espainiako eta/edo erkidegoko ordenamendu juridikoan
dauden legezko bitarteko guztiak erabiliz jazarri ahal izango da.
Hirugarrenen jabego eta marka eskubideak behar bezala azpimarratuta
daude, eta gune honetan sartzen den edonork errespetatu behar ditu, eta
ez da GOIENA KOMUNIKAZIO TALDEA KOOP ELKren erantzukizuna izango
ERABILTZAILEAk egin dezakeen erabilera, erabiltzailearena berarena izango
baita erantzukizun guztia.

Erabilera pertsonal eta pribaturako soilik kopiatu edo inprimatu daitezke
webgune honetako edukiak. Debekatuta dago webgune honetako
informazioa, edukia edo oharrak erreproduzitzea, transmititzea, aldaraztea
edo ezabatzea GOIENA KOMUNIKAZIO TALDEA KOOP ELKren aldez aurreko
eta idatzizko baimenik gabe.

GOIENA KOMUNIKAZIO TALDEA KOOP ELK(e)k ez die erabiltzaileei
transferitzen softwarearen jabetzarik. Erabiltzailea softwarea grabatzen den
euskarriaren jabea da. GOIENA KOMUNIKAZIO TALDEA KOOP ELK(e)k
jabetza industrialaren eta intelektualaren eskubide guztiak ditu, softwarea
barne. Erabiltzaileak webgune honetako softwarea beraren terminalera
transferitzen badu, ezin izango du jatorrizko kodea edo haren lengoaia
aztertu ahal izateko disekzionatu, deskonpilatu edo beste kode edo
lengoaia batera itzuli.

APLIKAGARRIA DEN LEGERIA ETA JURISDIKZIOA
Honako baldintza orokor hauek Espainiako legeriak artezten ditu, eta
beraien interpretazioak, aplikazioak eta betearazpenak eragin ditzaketen
auzi guztietarako eskumena Espainiako Auzitegiek eta Epaitegiek dute.
ERABILTZAILEAK, legezko ohar honetan jasotzen diren baldintza orokorrak
onartzen dituenez, beren beregi uko egiten dio indarrean dagoen Prozedura
Zibilaren Legearen aplikazioagatik legokiokeen edozein forori.